ÉRTÉKEINK

A CSIE-t és a feladatokhoz való hozzáállását 4 fő érték határozza meg

Részvétel a közösség életében

Számunkra fontos az aktív résztvétel,mivel úgy tekintünk közösségünkre,mint erőfeszítéseink eredményére.

Közösségi szellem

Egyesületünk folyamatosan törekszik új,építő jellegű ötletek hatékony felhasználására társaságunk életében. Szeretnénk, ha a proaktívítás állandó jellemzője lenne a szervezetünk tagjainak és a lakosoknak.

Folytonosság

Egyik cél, hogy eseményeink és projektjeink által megalapozhassuk a közvetlenebb életmódot és elérjük a részvételi vágyat a lakosok körében.

Hosszútávú gondolkodás

Azt szeretnénk, ha projektjeink hosszútávon fenntarthatóak lennének úgy, hogy ezek előnyei több éven keresztül élvezhetőek legyenek.

Híreink

Kik is vagyunk mi?

Kis csapatként indultunk valamikor négy évvel ezelőtt, majd lassan-lassan bővülgetünk egyre több lelkes fiatallal, akiknek egy közös célja van, a közösségünk építése, formálása, mindez jókedvvel és összetartással. Egyre szélesebb korosztály érdeklődik a CsIE után, ezért két évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy megalapítjuk a CsIE Juniort is, ahol az „utánpótlást” is bevezetjük a közösségépítés világába. A CsIE nem csupán egy fiatalokból álló szervezet. CsIE-snek lenni egy életforma, és aki ezt bevállalta, az bizony oda kell tegye magát. A sok rendezvény, a sok munka valahogy összekovácsolja az embereket, új barátságok köttetnek és régiek erősödnek meg. Ugyanakkor egy csapat tagjaként mi fiatalok személyesen is fejlődhetünk, tapasztalhatunk olyan dolgokat, amiket magunkkal vihetünk az életbe, legyen szó rendezvényszervezésről vagy csapatépítésről egyaránt. A CsIE célja, hogy új dolgokat hozzunk be közösségünk életébe, hogy kicsit színesebbé tegyük a vidéki életet, ugyanakkor a közösségépítés mellett a csapatépítés is fontos cél számunkra. Úgy gondoljuk, hogyha falunknak egy lelkes és összetartó fiatalokból álló csapata van, akiket a falu minden tagja támogat, akkor együttes erővel nagy dolgokat érhetünk el, és megszűnhetnek a korosztályok közötti távolságok, idős és fiatal együttes erővel építhet közösséget. Ez volt, és ez ma is a CsIE célja, és ehhez szükségünk van minden lelkes segítő kézre, hogy együtt építhessünk egy erős, céltudatos és összetartó faluközösséget.

Csapatunk / Tagjaink