Értékeink

A CSIE-t és a feladatokhoz való hozzáállását 4 fő érték határozza meg:

Részvétel a közösség életében: Számunkra fontos az aktív részvétel, mivel úgy tekintünk közösségünkre, mint erőfeszítéseink eredményére.

Közösségi szellem: Egyesületünk folyamatosan törekszik új, építő jellegű ötletek hatékony felhasználására társaságunk életében. Szeretnénk, ha a proaktivitás állandó jellemzője lenne a szervezetünk tagjainak és a lakósoknak.

Folytonosság: Egyik cél, hogy eseményeink és projektjeink által megalapozhassuk a közvetlenebb életmódot és elérjük a részvételi vágyat a lakósok körében.

Hosszútávú gondolkodás: Azt szeretnénk, ha projektjeink hosszútávon fenntarthatóak lennének úgy, hogy ezek előnyei több éven keresztül élvezhetőek legyenek.